รางวัลและผลงานที่โดดเด่น

ปีการศึกษา 2557

รางวัลชนะเลิศ

ชิงถ้วยพระราชทาน

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2557