top of page

ข่าวสาร/กิจกรรม

433788427_945105737405236_572601937511674791_n

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นที่ได้รับรางวัลคนดีศรีจังหวัด บุคคลและองค์กรต้นแบบแห่งชาติ ประจำปี 2567 1.นางสาวนิตยา โชติรสสกุล คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้รับรางวัลสาขาเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

300959170_2414933982016750_590476418840832575_n

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย แลกเปลี่ยนการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ชุด "ฟ้อนกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง" รูปแบบเสมือนจริง (Live สดจากบราซิล) ในงาน FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DO BRASIL virtual 2022 ระหว่างวันที่ 16-17 ส.ค. 65 ณ ประเทศบารซิล

314672717_194554953081682_8834902966232867555_n

ศูนย์การเรียนรู้ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป๑๐๐๐ดวง ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับเกียรติจาก ททท. และรายการวันใหม่วาไรตี้ จากสถานีไทยพีบีเอส เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทำรายการ เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป๑๐๐๐ดวง ณ ศูนย์การเรียนรู้ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป๑๐๐๐ดวง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วันที่ 6 พ.ย. 2565

315005365_5707287475960928_4388682265943420462_n

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด นางนพมาศ ประจำปี พ.ศ. 2565

315121950_5709176592438683_5202607804246632609_n

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด กระทงรีไซเคิล ในงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565

273494377_2259187694258047_3728527161127271517_n

สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำโดย ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ภัทรพล โพธิติชัย ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุด "ฟ้อนกระทงสายไหลประทีป๑๐๐๐ดวง" เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นใน #งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 "ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่าสืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

95056830_1667907090052780_898085276570615808_n
240881528_4374226952600327_5993077847501600834_n

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ภัทรพล โพธิติชัย หัวหน้างานกิจการนักศึกษา / ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อำเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “บุคคลต้นแบบ แห่งปี 2564” ประเภทสาขา ด้านศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จากสมาคมชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

123491534_3328859270558402_4463504277080

การแสดงพิธีเปิดลอยกระทงสายไหลประทีป๑๐๐๐ ดวง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ริมสายธาร ลานกระทงสาย อ. เมือง จ. ตาก ลอยกระทงสายไหลประทีป๑๐๐๐ดวง ประจำปี 2563

129253888_1893077664202387_6603942601198

สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดการแสดงชุด ชุด ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน ชุด ฟ้อนพัดใบลาน ชุด ฟ้อนโคมแก้วโคมคำ ชุด ฟ้อนประทีปกระทงสาย ต้อนรับคณะประธานสภา และคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในงานประชุมสัญจร สภามหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563

116913395_1771974362979385_5901790903106

สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดตาก จัดการแสดงถวายพระพร และการแสดงใน พิธีเปิดในงาน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “จากเส้นใยสู่ผืนผ้า ภูมิปัญญาสู่อาภรณ์” ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ กาดต้าตง อ.บ้านตาก จ.ตาก #สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น #NortArt #ช่างฟ้อนNTC #วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

IMG_2139

สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดการแสดงชุด ถวายพระพรชัย พระพันปีหลวง ในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อบรมออนไลน์ช่างฟ้อน
งานประชุมวิชาการนานาชาติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำโดยท่าน ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และ ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการแสดงชุด "Lanna Culture from Wisdom with Faith of the Ping River" ตัวแทนการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 #ช่างฟ้อนntc #nortart #NTC

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เป็นตัวแทนสถาบัน เข้ารับเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้สนับสนุนโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองตาก ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดตาก ประจำปี 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก

พิธีเปิดลานวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก จัดการแสดง ชุด ระบำกระทงสายจังหวัดตาก และ ฟ้อนพัดใบลาน เปิดงานกิจกรรม ลานวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านปากห้วยแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก วันที่ 31 สิงหาคม 2562

About & Subscribe

ปฏิทินกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563

n20190627_743.png
Tourthai.png
logo.png
Picture2.png
bottom of page