ข่าวสาร/กิจกรรม

273494377_2259187694258047_3728527161127271517_n

สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำโดย ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ภัทรพล โพธิติชัย ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุด "ฟ้อนกระทงสายไหลประทีป๑๐๐๐ดวง" เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นใน #งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 "ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่าสืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

95056830_1667907090052780_898085276570615808_n
240881528_4374226952600327_5993077847501600834_n

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ภัทรพล โพธิติชัย หัวหน้างานกิจการนักศึกษา / ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อำเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “บุคคลต้นแบบ แห่งปี 2564” ประเภทสาขา ด้านศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จากสมาคมชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

123491534_3328859270558402_4463504277080

การแสดงพิธีเปิดลอยกระทงสายไหลประทีป๑๐๐๐ ดวง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ริมสายธาร ลานกระทงสาย อ. เมือง จ. ตาก ลอยกระทงสายไหลประทีป๑๐๐๐ดวง ประจำปี 2563

129253888_1893077664202387_6603942601198

สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดการแสดงชุด ชุด ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน ชุด ฟ้อนพัดใบลาน ชุด ฟ้อนโคมแก้วโคมคำ ชุด ฟ้อนประทีปกระทงสาย ต้อนรับคณะประธานสภา และคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในงานประชุมสัญจร สภามหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563

116913395_1771974362979385_5901790903106

สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดตาก จัดการแสดงถวายพระพร และการแสดงใน พิธีเปิดในงาน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “จากเส้นใยสู่ผืนผ้า ภูมิปัญญาสู่อาภรณ์” ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ กาดต้าตง อ.บ้านตาก จ.ตาก #สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น #NortArt #ช่างฟ้อนNTC #วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

IMG_2139

สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดการแสดงชุด ถวายพระพรชัย พระพันปีหลวง ในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อบรมออนไลน์ช่างฟ้อน
ช่างฟ้อน
งานประชุมวิชาการนานาชาติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำโดยท่าน ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และ ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการแสดงชุด "Lanna Culture from Wisdom with Faith of the Ping River" ตัวแทนการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 #ช่างฟ้อนntc #nortart #NTC

การแสดงต้อนรับ ฯพณฯ องคมนตรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดการแสดงต้อนรับ ฯพณฯ องคมนตรี ในพิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นและสถาบันในเครือ ประจำปีการศึกษา 2561

78155185_1498641126979378_75257530087186

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำโดย ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และ อาจารย์หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการแสดงชุด "ฟ้อนบุปผา ล้านนา อลังการ" ในงาน ราตรีบัวชมพู ครั้งที่ 7 ครบรอบ 20 ปี ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 #ช่างฟ้อนNTC #Nortart #NTC

72710069_1467698596740298_91774043333255

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นประชาสัมพันธ์ ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี2562 จัดชุดการแสดง "ระบำกระทงสาย จังหวัดตาก" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จ.ปทุมธานี วันที่ 27 ตุลาคม 2562 #ช่างฟ้อนntc #nortart #ntc

75442923_1466259140217577_71302802369434

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนอรืทเทิร์น จัดการแสดงชุด "ระบำกระทงสาย จังหวัดตาก" ในงาน ฉลองสมโภช งานมหาผ้ากฐิน ประจำปี2562 ณ วัดแม่กาษ อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

มยุราล้านนาอวยพรชัย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลับนอร์ทเทิร์น (Nortart) นำโดย ท่าน ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดี และ อ.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการแสดงชุด " มยุรา ล้านนา อวยพรชัย" ในงาน "มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 5 " ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 #Nortart #NTC #ช่างฟ้อนntc

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เป็นตัวแทนสถาบัน เข้ารับเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้สนับสนุนโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองตาก ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดตาก ประจำปี 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก

พิธีเปิดลานวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก จัดการแสดง ชุด ระบำกระทงสายจังหวัดตาก และ ฟ้อนพัดใบลาน เปิดงานกิจกรรม ลานวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านปากห้วยแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก วันที่ 31 สิงหาคม 2562

การแสดงรับขวัญน้องใหม่

การแสดงรับขวัญ น้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อหอประชุมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

บายศรีสู่ขวัญ อภิวัน บูชาครู

การแสดง ในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในวัึนอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562

 

ปฏิทินกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563

Slide1
Slide1

press to zoom
Slide2
Slide2

press to zoom
Slide7
Slide7

press to zoom
Slide1
Slide1

press to zoom
1/7
n20190627_743.png
Tourthai.png
logo.png
Picture2.png
องค์ที่5
07:04

องค์ที่5

องค์ที่ ๕ ชื่อชุดการแสดง เฉลิมฉลองวันเพ็ญเดือนสิบสองรวมฉลองลอยประทีป๑๐๐๐ดวง รูปแบบการแสดง เป็นการแสดงรำวงประกอบเพลงลอยกระทง และเพลงลอยกะลา สื่อถึงเทศกาลงานประเพณีของคนไทย และของจังหวัดตากที่มีแต่ความสุข สนุกสนาน ด้วยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนเมืองตาก และชาวตากทุกคนสัญญาว่าจะร่วมกันสืบสานประเพณีนี้ให้อยู่คู่กับจังหวัดตาก และประเทศไทยตลอดไป และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆท่าน ขออวยพรชัยให้นักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเที่ยวในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๒ นี้ จงมีแต่ความสุข และเดินทางกลับอย่างปลอดภัย และอย่างลืมกลับมาเที่ยวใหม่ในปีหน้าและปีต่อๆไป
ฟ้อนประทีปกระทงสาย@มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ17จังหวัด
07:21