กองกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

180px-Logo_northern.png
Slide4.JPG
ข่าวสาร/กิจกรรม
DekNorthVol204
DekNorthVol202
ปฐมนิเทศ64
ไหว้ครู2564
มาตราการ
03
อบรมออนไลน์
อบรม
คัดกรอง

กองกิจการนักศึกษา Northern NTC ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ นักศึกษาจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรอง (Covid-19) บริการตรวจวัดอุณหภูมิ และ ติดสัญลักษณ์ผู้ผ่านการคัดกรอง ก่อนเข้าวิทยาลัย #ตระหนักไม่ตระหนก #การ์ดอย่าตก #วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น #กองกิจการNorthernNTC #NTC

118092242_168806864780923_28733803432450

กองกิจการนักศึกษานำนักศึกษา เข้าร่วมค่ายอาสาสมัคร สร้างสรรค์สังคมสีขาว สร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน ของกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ณ จ.พิษณุโลก

สวมหน้ากาก
92006945_2793537087360953_25097760364770
ปฎิทินกิจกรรมปีการศึกษา 2564