กองกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

180px-Logo_northern.png
ปกไลน์NTC.jpg
ข่าวสาร/กิจกรรม
อบรม
158342505562338352
119469509_3388780714478294_1507159761527

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี​ ประจำปี2563ณ​ วัดหนองยาง​ อ.วัฒนานคร​ จ.สระแก้ว วัน​อาทิตย์ที่​ 18​ ตุลาคม​ 2563

คัดกรอง

กองกิจการนักศึกษา Northern NTC ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ นักศึกษาจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรอง (Covid-19) บริการตรวจวัดอุณหภูมิ และ ติดสัญลักษณ์ผู้ผ่านการคัดกรอง ก่อนเข้าวิทยาลัย #ตระหนักไม่ตระหนก #การ์ดอย่าตก #วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น #กองกิจการNorthernNTC #NTC

118092242_168806864780923_28733803432450

กองกิจการนักศึกษานำนักศึกษา เข้าร่วมค่ายอาสาสมัคร สร้างสรรค์สังคมสีขาว สร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน ของกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ณ จ.พิษณุโลก

พี่นำน้องร้อง....เพลงวันแม่
8884
ด่วน
1
มาตรการ
สวมหน้ากาก
สวมใส่หน้ากาก
92006945_2793537087360953_25097760364770
06
ปฎิทินกิจกรรม