รางวัลและผลงานที่โดดเด่น

ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่วัฒนธรรม

งานท่องเที่ยวไทย@สวนลุม

ร่วมกับ ททท.สำนักงานตาก เป็นตัวแทน จังหวัดตาก เผยแพร่วัฒนธรรมชนเผ่า กะเหรี่ยง ณ สวนลุมในงานท่องเที่ยวไทย 

วันที่ 25 - 29 มกราคม 2560